1. mr007
  2. 专题
  3. 文化
  4. 旅游
  5. 教育
  6. 健康
  7. 图片
  8. 公益
  9. 日报
  10. 晚报

SJ2-昂科拉

序号 配件代码 配件名称 车型 单位 销售价
95352136 元宝梁 SJ2 1950.00 
94559626 ABS泵 SJ2 1819.91 
13575154 电瓶/LFF SJ2 1802.63 
12643636 发动机电脑 SJ2 1763.65 
95316174 方向机 SJ2 1690.00 
95226886 轮胎215/55R18     普利司通 SJ2 1560.00 
94560847 半轴 L前 SJ2 1472.24 
13586273 车身模块 SJ2 1429.13 
55579072 点火线圈*LUJ SJ2 1393.27 
10  95090842 半轴 L*MH8 SJ2 1363.21 
11  95090843 半轴 R*MH8 SJ2 1360.46 
12  95073599 刹车助力泵 SJ2   1326.16 
13  25193406 水泵*LUJ SJ2 1312.53 
14  95298556 水箱 SJ2 1300.00 
15  24105198 变矩器和差速器壳体(机加工) SJ2 1260.24 
16  95144160 钢圈/18寸*7 亮光 SJ2 1259.78 
17  95026333 中冷器 SJ2   1243.88 
18  95368090 增压空气冷却器进口管 SJ2 1197.35 
19  95350352 前保险杠/上 SJ2 1170.00 
20  95299465 前保险杠/下 SJ2 1170.00 
21  90802467 负离子空气净化器 D,SJ2,EW,EU,EJ,ES,17,OG,8E,CP3,CW 1170.00 
22  95388248 后保险杠/不带孔 SJ2 1170.00 
23  42392656 前大灯 L SJ2 1143.99 
24  95291679 内顶蓬 *带天窗 SJ2 1126.66 
25  95144159 钢圈/18寸*7 亚光 SJ2 1113.62 
26  95371594 操纵机构总成 *墨黑色 SJ2 1105.00 
27  95371592 自动变速器控制器总成 *黑色 SJ2 1105.00 
28  95259886 前挡玻璃 SJ2 1105.00 
29  95315699 组合仪表后中央装饰件总成带牌照灯 *维修底漆 SJ2 1096.03 
30  24268610 变矩壳体 SJ2,EJ 1054.37 
31  13503201 鼓风机电阻 SJ2,OG,CP3,CP2,GL8S 1044.24 
32  95321793 冷凝器 SJ2 1040.00 
33  24100595 节气门总成 SJ2   1021.02 
34  95022296 前大灯 R SJ2 1017.65 
35  95022295 前大灯 L SJ2 1017.65 
36  95485771 仪表板上饰板 *墨黑色 SJ2 1000.40 
37  93736749 乌光-外饰镀铬套件 SJ2 1000.00 
38  95018026 空调蒸发箱 SJ2   996.20 
39  95261121 前保险杠*上 带底漆 SJ2 975.01 
40  25980539 前保险杠*下 无面漆 SJ2 975.01 
41  95384289 气囊油丝 SJ2 975.00 
42  25981231 前叶子板 R SJ2 975.00 
43  25981230 前叶子板 L SJ2 975.00 
44  95298721 大灯线束 SJ2 949.72 
45  95459662 仪表板固定件总成 *黑色 SJ2 944.10 
46  95391799 中网 SJ2 940.26 
47  93736748 亚光-外饰镀铬套件 SJ2 920.00 
48  95323239 后保险杠/带孔 SJ2 910.00 
49  95323238 后保险杠/不带孔 SJ2 910.00 
50  95122398 后保险杠/上 R SJ2 910.00 
51  95122397 后保险杠/上 L SJ2 910.00 
52  95280197 后保险杠/带孔 SJ2 910.00 
53  95280196 后保险杠/不带孔 SJ2 910.00 
54  95915139 天窗玻璃 SJ2 910.00 
55  24107449 水泵总成*LFF SJ2 910.00 
56  24101463 涡轮调节电磁阀 SJ2 872.20 
57  26203945 行车记录仪 SJ2 820.00 
58  26266758 行车记录仪 SJ2   820.00 
59  95392258 天窗壳总成 SJ2 812.74 
60  95245241 纵梁  R后 SJ2   812.59 
61  95077592 刹车真空泵(真空) SJ2 803.41 
62  93736722 日间行车灯组件 SJ2 800.00 
63  95226792 前段消音器总成 (前管) SJ2 795.60 
64  20761548 行李厢后板 SJ2 759.80 
65  22868129 摄像头 SJ2   749.08 
66  95941159 前侧门饰件总成 *黑色 SJ2 733.75 
67  95301358 电子扇 SJ2 715.00 
68  94540671 下悬挂臂 L前 SJ2 702.00 
69  95323223 雨刮连动杆(带电机) SJ2 683.06 
70  95185584 下悬挂臂 R前 SJ2 650.00 
71  95185583 下悬挂臂 L前 SJ2 650.00 
72  95071274 下悬挂臂 R SJ2 650.00 
73  95071273 下悬挂臂 L SJ2 650.00 
74  94540672 下悬挂臂 R前 SJ2 650.00 
75  95327401 侧气囊 R SJ2 649.71 
76  90802480 脚踏板 R SJ2 644.80 
77  90802479 脚踏板 L SJ2 644.80 
78  95414477 刹车总泵 SJ2   637.89 
79  95280502 制动总泵 SJ2 625.38 
80  95381109 转向节 R前 SJ2 623.93 
81  95381108 转向节  L前 SJ2   623.93 
82  13583128 电瓶 SJ2 605.10 
83  95400582 前减振器 L SJ2 589.68 
84  95941162 前侧门饰件总成 *黑色 SJ2 588.43 
85  13502059 前刹车盘 SJ2 585.01 
86  22944949 空调控制开关 & 空调 *黑色 SJ2 585.01 
87  42371922 手刹柄 *黑色 SJ2 574.45 
88  13412810 前刹车片(带T) SJ2,CP3,CP2 572.00 
89  95920148 鼓风机电机(带泵轮) SJ2 537.34 
90  13500592 后轮轴头 SJ2 533.00 
91  95329936 天窗窗电机(带控制模块) SJ2 530.40 
92  25808666 前防雾灯 SJ2,EG2 520.00 
93  95951676 全车锁芯 SJ2 520.00 
94  95243956 倒车镜 L SJ2 520.00 
95  95243963 倒车镜 R SJ2 520.00 
96  95393932 全车锁芯 SJ2 520.00 
97  13592188 遥控器(带遥控门 SJ2,CP2 514.05 
98  25975707 前杠内骨架 上 SJ2   504.69 
99  95264821 后端板总成 SJ2 497.59 
100  13411380 后刹车片 SJ2,CP3,CP2 494.00 
101  24103693 节温器*LFF SJ2 491.80 
102  95934239 转向节  L前 SJ2   488.54 
103  95908459 外球笼 R前 SJ2 484.59 
104  95018021 加热器芯维修包 SJ2 482.53 
105  95298983 车门玻璃升降器 L前*带电机 SJ2 481.00 
106  95389087 车门玻璃升降器  L前*带电机 SJ2 481.00 
107  94550807 车门玻璃升降器 L前 SJ2 481.00 
108  95271934 后杠内骨架 SJ2 475.46 
109  95327395 座椅气囊 R前 SJ2 473.45 
110  95418203 发动机支座 SJ2 467.58 
111  95379199 中央通道 *黑色 SJ2 463.29 
112  13505433 空气流量传感器总成 SJ2,EK 459.39 
113  13504045 前轮凸缘 SJ2 455.01 
114  95430207 后杠内骨架 SJ2 455.01 
115  95386751 后杠内骨架 SJ2 455.00 
116  95352264 安全带 R前 *墨黑色 SJ2 445.55 
117  95352266 安全带 L前 *墨黑色 SJ2 445.55 
118  95406946 安全带 L *墨黑色 SJ2 445.55 
119  95406943 安全带 R *墨黑色 SJ2 445.55 
120  24105857 进气歧管 SJ2   442.03 
121  95089715 后尾灯总成 R SJ2 442.00 
122  95089714 后尾灯总成 L SJ2 442.00 
123  95353817 保险盒*蓄电池 SJ2 439.27 
124  13584890 内视镜 SJ2,CP3,CP2 425.10 
125  13594408 气囊电脑 SJ2   421.37 
126  24104840 氧传感器总成(位置1 前 SJ2 416.00 
127  24104839 氧传感器(位置2) SJ2 416.00 
128  24101464 增压空气旁通调节电磁阀总成 SJ2 405.42 
129  26205636 摄像头 SJ2 390.00 
130  95400583 前减振器 R SJ2 390.00 
131  95400581 前减振器 R SJ2 390.00 
132  95292600 后挡玻璃 SJ2 390.00 
133  42366152 前减振器 R SJ2 390.00 
134  94745683 转向信号开关总成 *黑色 SJ2 377.00 
135  25971661 前平行杆 SJ2 376.93 
136  95277489 后侧围下后饰板总成 *黑色 SJ2 374.70 
137  95376429 空调管(冷-压) SJ2 357.79 
138  95387720 行李箱门中央饰条总成带牌照灯 *维修底漆 SJ2 351.12 
139  95366788 预紧器 R前*黑色 SJ2 348.52 
140  95090590 变速器支座 SJ2   345.48 
141  95234508 仪表板上饰板总成 *砖色 SJ2 345.04 
142  24106436 油底壳*LFF SJ2 336.72 
143  95389562 前杠内骨架/下 SJ2 330.28 
144  95952929 横拉杆内球头 SJ2 325.01 
145  95286840 前刹车护板 SJ2 325.01 
146  95920033 玻璃升降器电机/L前 SJ2 325.00 
147  94550811 车门玻璃升降器电机 L前 SJ2 325.00 
148  24105891 发动机上饰盖 SJ2   322.52 
149  96955193 雨刮电机*后 SJ2 321.88 
150  23170303 前防雾灯 SJ2,EG2,X 318.24 
151  95262417 水箱上横梁 SJ2 317.86 
152  95276609 前减振器 R SJ2 279.50 
153  95276608 前减震器 L SJ2 279.50 
154  95280672 工具箱/仪表台*黑色 SJ2 274.38 
155  95301206 后侧板内板总成 SJ2 272.40 
156  24100593 点火线圈/LFF SJ2 270.49 
157  95298987 车门玻璃升降器电机  L前 SJ2 268.13 
158  95920157 加热器和空调蒸发器盖总成 SJ2 257.28 
159  95322896 气囊油丝(带辅助连接器) SJ2 242.80 
160  95393729 车门玻璃升降器开关板 R前 *黑色 SJ2 242.14 
161  13592067 前轮轴承 SJ2 234.01 
162  90801820 前侧门门控灯总成 SJ2 234.00 
163  94543618 仪表台出风口*中 SJ2 225.14 
164  55568031 涡轮冷却液加注管总成 SJ2 222.66 
165  95363526 雨刮收集盒 SJ2 222.66 
166  95942520 前扭力连杆 R SJ2   219.64 
167  95942519 前扭力连杆 L SJ2   219.64 
168  95299470 空调管 SJ2 219.48 
169  42349073 气囊油丝 SJ2 212.09 
170  95179663 变速器油冷却器进口、出口管总成 SJ2   211.78 
171  95192915 转向节 R后 SJ2 211.15 
172  95248684 变速器支座支柱总成 SJ2 210.86 
173  55567067 涡轮冷却液回流管总成 SJ2 207.93 
174  22783398 收音机天线总成 SJ2 206.08 
175  13305373 车门玻璃升降器开关 L前 SJ2,CP3,CP2 206.02 
176  95920122 加热器、空调蒸发器和鼓风机下壳 SJ2 205.54 
177  95914599 中间轴托架 SJ2 205.13 
178  95316249 前保险杠蒙皮下盖组件 SJ2 204.26 
179  95133803 水箱上水管 SJ2   203.98 
180  90325571 曲轴后油封 SJ2 200.84 
181  95393726 车门玻璃升降器开关板 L前 *黑色 SJ2 199.00 
182  95192914 转向节 L后 SJ2 195.51 
183  95915222 横拉杆外球头 SJ2 195.00 
184  95418172 后防雾灯 R SJ2 195.00 
185  95418171 后防雾灯 L SJ2 195.00 
186  95389599 行礼箱密封条 SJ2 194.56 
187  95396191 发动机下护板(大) SJ2 189.61 
188  96983906 发动机安装托架总成 SJ2   187.29 
189  95370085 车门玻璃外压条 R前 *亮 SJ2 185.81 
190  95142834 变速器支座支柱托架 SJ2 184.61 
191  95061182 倒车雷达探头 SJ2 183.60 
192  94521888 车门玻璃外压条 L前 SJ2 182.17 
193  95389276 行李箱外拉手总成 *维修底漆 SJ2 182.00 
194  95103690 加热器、空调蒸发器和鼓风机上壳 SJ2 181.92 
195  95433477 电瓶底座总成 SJ2 177.18 
196  95147032 燃油加注口 SJ2 174.25 
197  13587640 行礼箱锁块 SJ2 169.57 
198  95207984 车门玻璃 L前 SJ2 169.00 
199  95207985 车门玻璃 R前 SJ2 169.00 
200  95392939 空调管 SJ2 164.15 
201  95321539 刹车油壶 SJ2 161.98 
202  95959198 前杠内骨架支架 R SJ2 158.17 
203  95316527 加热器出口软管总成 SJ2 156.73 
204  25961814 后雾灯 R SJ2 156.00 
205  25961813 后雾灯 L SJ2 156.00 
206  95182247 雨刮喷水壶 SJ2 156.00 
207  95276494 车门玻璃  R*后 SJ2 156.00 
208  95276493 车门玻璃 L*后 SJ2 156.00 
209  24101351 发电机皮带*LFF SJ2 155.99 
210  92273041 仪表板收音机饰板总成*砖红色 SJ2 150.55 
211  13587668 空调压力开关 SJ2 149.00 
212  95316248 前杠下盖 SJ2 148.43 
213  13305370 车门玻璃升降器开关 SJ2,CP3,CP2 147.40 
214  95196734 前杠下导流板 SJ2 146.17 
215  95299461 前杠下导流板 SJ2 145.81 
216  25193519 曲轴前油封*LUJ SJ2 144.77 
217  13508110 行李箱锁块 SJ2,J 143.72 
218  10343756 前排座椅腰部开关 SJ2,EG2 142.88 
219  95421702 方向管柱下饰板*墨黑色 SJ2 138.42 
220  95977378 刹车真空泵真空管 SJ2   138.24 
221  95291941 大灯开关总成 SJ2 136.83 
222  95374125 下边梁 L*无烟煤色 SJ2 135.54 
223  95328595 方向管柱上饰件盖 *黑色 SJ2 133.38 
224  95235153 前杠下滑板 SJ2 133.02 
225  90928329 空调格 *双效型 SJ2,0G,CP3,EG2,CP2 131.40 
226  95080698 前杠下中网 SJ2 129.39 
227  95322069 水箱上水管*LFF SJ2 128.96 
228  95182351 引机盖锁块 SJ2   123.49 
229  95292144 中柱下饰板  L*墨黑色 SJ2 119.99 
230  95269266 车门密封条总成/R后 SJ2 118.56 
231  95235046 后杠下护板(黑色) SJ2 117.67 
232  13505399 车门铰链/下   L前 SJ2,J 117.00 
233  25983313 车身尾灯盖板 SJ2 116.77 
234  25983305 车身尾灯盖板 SJ2 116.77 
235  95920116 加热器壳 SJ2 116.38 
236  24101449 进气歧管绝对压力传感器 SJ2 114.93 
237  95147504 举升门外拉手总成 *维修底漆 SJ2 111.57 
238  13578678 碰撞传感器总 SJ2,EU,GL8S 111.44 
239  24101466 涡轮增压器调节电磁阀软管 SJ2 107.73 
240  24101531 气缸床*LFF SJ2,EK,J 106.49 
241  95157640 引机盖隔热垫 SJ2   104.10 
242  95095444 载货地板前饰板支架 *黑色 SJ2 101.79 
243  95915127 雨刮片 R SJ2 101.40 
244  95915125 雨刮片 L SJ2 101.40 
245  95090431 变速器油冷却器进口、出口管总成 SJ2   99.52 
246  55572127 涡轮冷却液连接器总成 SJ2 97.71 
247  95369297 水箱上导流板 SJ2 97.59 
248  95073187 前杠中支架 SJ2 96.76 
249  95368413 水箱下导流板 SJ2 91.34 
250  95133802 辅助加热器截水阀软管卡钳螺栓/螺钉 SJ2 91.26 
251  95366443 后叶子板内衬 SJ2 91.00 
252  95122574 水箱下导流板 SJ2 89.54 
253  96966768 发动机冷却空气排放软管 SJ2 88.77 
254  95327347 三角饰板(带亮条)L前 SJ2 88.04 
255  95442142 前刹车软管 L SJ2   85.93 
256  95276507 前防雾灯框 R(带圆电镀) SJ2 84.78 
257  95276508 前防雾灯框(带电镀) R SJ2 84.77 
258  95147588 前防雾灯框 L(带圆电镀) SJ2 84.77 
259  95147589 前防雾灯框(带电镀) L SJ2 84.77 
260  95021102 空气格 SJ2 84.50 
261  95939268 后侧门车窗外密封条总成 SJ2 83.45 
262  95275366 车门护板 R前 SJ2 83.14 
263  95275365 车门护板 L前 *无烟煤色 SJ2 83.14 
264  24101488 水箱上水管 SJ2 81.73 
265  95931269 车门玻璃升降器开关板 R前 SJ2 81.60 
266  95931266 车门玻璃升降器开关板 L前 *黑色 SJ2 81.60 
267  95245965 室外温度传感器线束 SJ2   80.03 
268  95281673 方便网组件*黑色 SJ2 80.00 
269  13583370 刹车灯开关 /自动 SJ2,CP3,CP2,X 78.85 
270  13597423 刹车灯开关 /自动 SJ2 78.85 
271  55585517 火花塞*LUJ SJ2 78.00 
272  9057503 电喇叭(高音) SJ2 78.00 
273  9057504 电喇叭(低音) SJ2 78.00 
274  95472864 举升门外把手标牌总成 SJ2 78.00 
275  90870769 三角反光板 SJ2 77.82 
276  95366437 前叶子板内衬 R SJ2 77.81 
277  95366436 前叶子板内衬 L SJ2 77.81 
278  95422561 前叶子板内衬 R SJ2 77.80 
279  95422560 前叶子板内衬 L SJ2 77.80 
280  95282443 A柱饰板 L SJ2 76.51 
281  95282440 A柱饰板 R SJ2 76.51 
282  95145250 前叶子板内衬 R SJ2 76.28 
283  95145249 前叶子板内衬 L SJ2 76.28 
284  96968691 回水壶出口软管* LFF SJ2 75.87 
285  95297829 后围内饰板 *黑色 SJ2 73.27 
286  13271190 空调格 SJ2,CP3,CP2 71.50 
287  24101393 火花塞*LFF SJ2 71.50 
288  96499295 进油管前管 D,SJ2,EJ 71.39 
289  25872074 倒车镜开关 SJ2 70.80 
290  25980550 前杠泡沫内衬/上 SJ2 68.53 
291  95931303 车门玻璃升降器开关板  R后 SJ2 67.38 
292  95931299 车门玻璃升降器开关板  L后色 SJ2 67.38 
293  95493424 ABS泵支架 SJ2   66.99 
294  95108132 前杠泡沫内衬/下 SJ2 66.92 
295  95490814 前轮ABS传感器 SJ2 66.54 
296  95286061 前车门前辅助密封条 SJ2 66.38 
297  95286062 前门辅助密封条 R SJ2 66.38 
298  95018088 加热器管维修包 SJ2 65.92 
299  95174268 水箱上横梁支撑 L SJ2 65.36 
300  95174272 水箱上横梁托架 R SJ2 65.35 
301  95297461 车门玻璃外压条  R前 *黑色 SJ2 65.00 
302  55594651 机油格 SJ2,OG,CP3,CP2 65.00 
303  95183199 倒车镜镜片 R SJ2 65.00 
304  95437253 车门玻璃外压条 R前*黑色 SJ2 65.00 
305  95182977 倒车镜镜片 L SJ2 65.00 
306  95077672 空气格下壳 SJ2 63.78 
307  95292855 车门护板 L后 SJ2 63.05 
308  95292856 车门护板 R后 SJ2 63.05 
309  95164812 引机盖亮条 R SJ2 62.50 
310  95164811 引机盖亮条 L SJ2 62.49 
311  95271228 方向盘下饰盖 *黑色 SJ2 61.70 
312  13583976 刹车灯开关/手动 SJ2 61.45 
313  95979306 风窗玻璃洗涤喷嘴软管总成 SJ2,P 61.40 
314  95994974 叶子板边灯 R SJ2 60.84 
315  95141369 引机盖铰链 R SJ2   60.79 
316  95141368 引机盖铰链 L SJ2   60.79 
317  96694773 格栅雾灯盖(镀铬涂层)左/右 SJ2 59.68 
318  95994973 叶子板边灯 L SJ2   59.66 
319  95095593 行礼箱撑杆 SJ2 59.65 
320  95421581 引机盖铰链 SJ2 59.49 
321  95380033 回水壶 SJ2 59.07 
322  95157449 车门护板 R后 SJ2 57.08 
323  95157447 车门护板 L后 SJ2 57.08 
324  13585757 安全带滑槽 SJ2 55.24 
325  24101553 机油格*铁 SJ2 54.60 
326  96682355 后拖车钩 SJ2 54.56 
327  95291856 轮眉 L后 SJ2 54.51 
328  95291857 轮眉 R后 SJ2 54.51 
329  13330714 后减胶垫 SJ2,0G,OG,CP3,EG2,CP2 54.37 
330  95363563 叶子板泡沫内衬 R SJ2 52.89 
331  95363562 前叶子板泡沫内衬 L SJ2 52.88 
332  95414448 引机盖挡水条 SJ2 52.79 
333  95365369 前车门限位器 SJ2 52.55 
334  95275449 轮眉 R前 SJ2 52.19 
335  95275448 轮眉 L前 SJ2 52.19 
336  95242734 后减缓冲块 SJ2 50.52 
337  95242735 后减缓冲块 SJ2 50.52 
338  93185674 机油格 SJ2,OG,CP3,CP2 49.56 
339  95434685 转向灯  R SJ2 49.49 
340  25775833 室外温度传感器 SJ2,CP3 48.27 
341  12378254 堵漏剂 D,SJ2,EW,EU,EJ,ES,17,OG,8E,CP3,CW 46.80 
342  95459860 制刹车油壶盖 SJ2 46.40 
343  13577116 车门铰链下 L前 SJ2 44.68 
344  95093330 预紧器盖 *黑色 SJ2 43.95 
345  24266190 变矩器油封 SJ2,X 43.35 
346  95016850 车门辅助后密封条/R后 SJ2 42.12 
347  96852160 大灯喷水软管 SJ2 41.96 
348  95389390 发动机冷却空气排放软管总成 SJ2 41.57 
349  95327346 三角饰板 R前 SJ2 40.76 
350  95327345 三角饰板 L前 SJ2 40.76 
351  24101543 发动机机油冷却器出口管密封件(O形圈) SJ2,EK 40.64 
352  95041009 行李箱门上中间饰板 SJ2 40.51 
353  95026929 前杠下托架 R SJ2 40.42 
354  9594682 轮胎螺帽 SJ2 40.30 
355  95131342 保险丝盒托架 SJ2   40.07 
356  95248167 门槛板后装饰条总成/R *煤黑色 SJ2 40.03 
357  95248168 下边梁 L后 SJ2 40.03 
358  95256263 后杠支架 R SJ2 39.47 
359  95256261 后杠支架 L SJ2 39.47 
360  95127323 减震包延长件 R后 SJ2   39.00 
责任编辑:物价监测


mr007